MAHLUK ANU TATU HANDAPEUN TANGKAL ZAQQÛM (1)

1091

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ

                “Saéstuna éta tangkal (zaqqûm) téh mucunghul ti dasar Naraka Jahim anu buahna blég lir hulu-hulu Sétan”. (Q.S. Ash-Shaffât: 64-65).

Buricakna silalatu seuneu Naraka anu gedéna saukuran karaton `alqashr` téh diserangkeun ti kajauhan mah siga aleutan onta-onta anu karonéng. Silalatu anu dihiberkeun ku guruhna seuneu Naraka. Guruh handaruan anu matak nyentarkeun haté, sora anu kacida geueuman tur pikakeueungeun, sora anu muringkakkeun bulu punduk sarta ngaburkeun pangacian.

Rentang-rentang ti kajauhan, aya abringan jalma jalma kapir anu digiring ku Malaikat Malik kalawan awakna buligir, leungeun jeung sukuna diborogod sarta awakna pinuh ku tatu. Pamuluna alum nguyung, beungeutna tungkul nahan karipuh. Barang srog aya di hareupeun Jahanam, ujug-ujug éta Naraka téh barontak, mecahna muncak. (Isyarat Q.S. Al-Furqan: 12).

Malaikat nu ngajaga éta Naraka téh susumbar, “Naha teu kungsi datang baheula ka aranjeun anu purah ngélingan?” (Q.S. Al-Mulk: 8).

Ngadéngé susumbarna Malaikat kitu téh batinna peurih, lain ukur `peurih lir digerihan ku hinis` ari ras ku nasib diri sabab sakeudeung deui baris nyanghareupan jungkrang Jahanam anu lungkawing.

Jungkrang anu dilalakonkeun ku Abu Hurairah RA. “Nalika para shahabat gunem-catur sareng Rasulullah SAW ujug-ujug kareungeu aya sora anu ngaguruh. Dawuh Rasulullah SAW:

هَذَاحَجَرٌرُمِىَ بِهِ فِى النَّارِمُنْذُسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ، فَهُوَ يَهْوِى فِى النَّارِالاَنَ حِيْنَ انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَافَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا

“Tah éta anu ngaguruh téh batu anu dipangpéngkeun ka Naraka tujuh puluh taun kaliwat. Éta batu ayeuna karék tepi kana dasarna saperti anu ku anjeun kadéngé ngaguruhna”. (H.R. Muslim).

Aya tujuh panto Naraka anu dijaga ku para Malaikat anu boga sipat `ghilâzh syidâd`, galak tur barangasan.

“…Likullin minhum juz `un maqsûmun”. `…Tiap-tiap panto geus ditetepkeun pikeun golongan anu tangtu ti kalangan maranéhna”. (Q.S. Al-Hijr: 44).

Sanggeus jalma jalma kapir asup, éta panto panto téh ngagebrug nutup deui kalawan rékép. Malaikat `Al-Khâzin` kalawan buringas tur taya rasrasan ngaréngkas suku jalma-jalma kapir tuluy dipangpéngkeun kana jungkrang Jahanam.

Tujuh puluh taun lilana kumalayang dina léntaban seuneu Naraka anu beuki handap ngalayangna beuki karasa panasna. Nalika ngagurusak murag di dasar jungkrang Jahanam, seuneu anu keur sili samber sili léntab téh ujug-ujug muru ngabagéakeun anu anyar datang kalawan gedur anu pinuh napsu. Pertélaan ayat 7 surat Al-Mulk:

إذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ

“Nalika jalma-jalma kapir dipangpéngkeun di Naraka, kadéngé ku maranéhna sora anu ngaguruh pikakeueungeun”.

Hiji palataran anu saincak-incak burahay pinuh ku batu walirang anu ruhay. Di dinya aya tihang-tihang pancang tina beusi anu jarangkung sarta ngaruhak rupana lantaran panasna anu liwat saking. (Isyarat Q.S. Al-Balad: 20 jeung Al-Humazah: 8).

Jerit anu maratan langit kocéak anu maratan jagat. Jerit nyeri anu ngajangjawing ti lahir nepika batin. Sora gandéng kocéak dengékna manusa kapir durjana lir pating jéréhémna kaldé (isyarat hadits), pabaur jeung sahéngna sora seuneu Naraka anu barontak lantaran bendu.

Aya rénghap napas nu nyesek kana angen. Napas anu dikaluarkeun téh beurat kacida. Nalika napas ditarik deui, beungeutna muringis sabab nyeri anu nembus nepika jeroning ati.

“…Maranéhna abadi dina éta kanyeri salila bumi jeung langit ngajirim”. (Q.S. Hud: 106-107).

”Ahli Naraka anu disiksa dina kaayaan `satengah hirup jeung satengah maot` téh cai matana geus teu nyésa lantaran terus ceurik midangdam. Ceurik nyeungceurikan nasib ketir jeung ceurik lantaran nahan kanyeri lahir-batin anu baris abadi teu aya ahirna. Geus kitu tuluy ceurik getih nepika dina beungeutna ngagurat siga kamalir…”. (H.R. Hakim).

Manusa, anu kulit, daging jeung tulang sakitu hipuna téh baris diduruk ku seuneu anu panasna tujuh puluh tikel panasna seuneu dunya. Beusi anu diduruk ku seuneu dunya nepika leyur ancur ngagolontor siga cai. Kasawang siga kumaha ancur ucutanna awak manusa nalika diduruk ku seuneu Naraka.`Na`ûdzu billâhi min dzâlik…!` Dawuh Rasulullah SAW:

( نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوْقِدُ ابْنُ آدَمَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّم )

“Seuneu aranjeun anu sok dipaké mirun suluh ku Bani Adam téh ukur sapertujuh-puluh bagian tina panasna seuneu Naraka”. (H.R. Bukhari).

Seuneu Naraka anu meunang manaskeun rébuan taun. Seuneu anu asalna rupa beureum burahay téh dipanaskeun sarébu taun nepika rupana jadi ngabarasat bodas. Geus kitu dipanaskeun deui sarébu taun nepika rupana jadi hideung ngagegedeg lir poékna peuting”. (H.R. Tirmidzi).

“…Dasar Naraka kalawan fasilitas tujuh puluh rébu bédéng seuneu. Dina unggal bédéng aya tujuh puluh rébu peti seuneu. Unggal peti eusina tujuh puluh rébu wujud siksa”. Dawuh Rasulullah SAW:

… مَعَ كُلِّ زَمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا

“…Unggal ranté (peti siksa) ditarik ku ku tujuh puluh rébu Malaikat”. (H.R. Muslim).

Dina éta peti téh aya tujuh puluh rébu tangkal zaqqûm anu handapeunna ngahunyud tujuh puluh rébu oray anu panjangna tujuh puluh hasta. Tina pamatukna ngaluarkeun racun peurah anu hideung kentel. (Hadits Qudsi). Di handapeun tangkal zaqqûm éta sakumna manusa durjana baris diguyur tur diinuman ku cai `jahiem` ngagolak, anu tembus ka jero peujit nepika eusina budal-badil ucutan sakabéhna sarta merejih tina dua dampal leungeunna. Éta téh lantaran baheula waktu di dunya adigung-adiguna pedah loba harta. (H.R. Tirmidzi, hasan shahih).

Jauhkeun diri masing-masing sangkan ulah kagolongkeun “MAHLUK ANU TATU HANDAPEUN TANGKAL ZAQQÛM”. ***

Ku : Enjang Ishaq / BD Edisi Maret 2016